NEWEL - Från tanke till fungerande solcellsanläggning

Från tanke till fungerande solcellsanläggning

2023-12-12

En solcellsanläggning är i grunden en enkel installation men varför kommer vi inte till skott?

En solcellsanläggning består av solcellspaneler som producerar likström som monteras med ett montagesystem på tak, fasad eller mark. Panelerna kopplas ihop i slingor/strängar med kablar och kontakter som kopplas in i en växelriktare. Växelriktaren gör om likströmmen till växelström för att kunna användas i fastigheten. Om en SmartMeter installeras vid inkommande el mäter den all förbrukad el i fastigheten och med kommunikation med växelriktarens mätning av solelproduktion kan man då se hur mycket av solelen som förbrukas i fastigheten och hur mycket av solen som går ut till elnätet. Kommunikation/uppkoppling av växelriktaren bör finnas. En solcellsanläggning kan utökas med ett energilager/batteri. Man kan använda energin i ett energilager på olika sätt t.ex. flytta energi över tid, kapa effekttoppar, balanstjänster mm.

Principskiss om solcellsanläggning i villa av NEWEL

Behöver jag som kund förstå vad jag väljer för anläggning?

Vi på NEWEL vill förstå vad våra kunder tycker är viktigt och varför man väljer att investera i en solcellslösning – lönsamhet, hållbarhet, teknikintresse etc.

Vi tycker också det är viktigt att våra kunder förstår vad det är för material och funktion som installeras och varför. T.ex. vad det är för garantier och vad det betyder det i verkligheten? Var i världen produceras produkterna och vart sparas informationen?

Likväl vill vi att våra kunder får förståelse för sina kostnader för sin energikonsumtion och sina besparingar och intäkter efter en solcellsanläggning. Vi vill att alla ska förstå skillnaden på effekt (kW) och energi (effekt över tid, kWh) och hur de kan påverka sina kostnader.

Hur kommer vi till skott?

Ni kan er fastighet. Vi kan vad det finns för produkter och lösningar, hur de ska installeras och placeras, lagar och regler, hur mycket solcellsanläggningen kommer att producera och vad det kommer att kosta. Tillsammans tar vi fram en bra lösning som är anpassad till era behov och utgångspunkt.

Är alla solcellsanläggningar lönsamma?

NEWELs projektör av solcellsanläggningar Eva-Lotta Zachrisson svarar:

Det korta svaret blir Ja! – om inte solcellspanelerna är placerade bara mot norr eller om det är extremt mycket skuggning.

Lönsamhet och återbetalningstid styrs av installationskostnad, framtida energikostnader (köpt och såld el) samt lagar och regler. Då alla parametrar förutom installationskostnaden inte är en exakt vetenskap blir en lönsamhetskalkyl eller en återbetalningstid en ”falsk säkerhet” då vi inte kan sia om framtiden. Många vill veta vad den exakta återbetalningstiden blir men jag tycker att man i stället ska tänka ”vill vi ha det som nu eller vill vi investera i en solcellslösning för att säkra vår framtida elkostnad och samtidigt förbättra miljön med härproducerad solel?”

Man får utgå ifrån de förutsättningarna man har och så länge projekteringen är gjord efter verkligheten (taklutning, väderstreck, skuggning, etc.) får man fram ganska så exakt hur många kWh solel anläggningen kommer att producera. Tillsammans med en timvärdesanalys som vi tar fram för att veta hur stor del av solelen som kommer användas direkt och hur mycket som kommer att säljas ut på nätet får man en bra uppfattning hur kalkylen kommer att se ut. För en bostadsrättsförening är det till exempel mer lönsamt om föreningen har gemensam el (IMD el) för att använda så mycket solel som möjligt inom fastigheten.

Med ett pris och förväntad produktion går det att ta beslut på om man vill gå vidare med projektet. Även om det inte är perfekta förhållanden så kan det vara en bra investering. Huvudsaken är att man känner till alla förutsättningar från början så att till exempel skuggningen är med i produktionsberäkningen (har varit med om att det finns med en liten * där det står ännu mindre ”produktionen förutsätter oskuggat läge”).

Vi hade nyligen dialog med en förening som har tre lägre hus med perfekta tak i syd och två höghus som tyvärr skuggar de tre lägre husen. Efter vår projektering kom vi fram till att varje installerad kWp på taken kommer att producera 680 kWh per år. I oskuggat läge skulle samma tak producera nästan 1100 kWh per installerad kW.

Solceller höjer också fastighetens värde, både på flerbostadshus och privat villa. Enligt Boolis analys genererar en solcellsanläggning i snitt 250 000 kronor extra vid en försäljning av villan.

RELATERAT INNEHÅLL

Webbinarium om Solcellspaneler

Producerad av NEWEL i samarbete med Yrkeshögskolan EEoT. Presentatör: Karin Lindström