Solen erbjuder positiv energi – NEWEL erbjuder solenergi!

Solen är en fantastisk källa för grön energi. Vi på NEWEL har noterat en märkbar ökning av intresset för vårt tjänsteområde Solel.

Fler och fler kommer till insikten att det är hög tid att investera i förnybar energi, vilket beror på både humanitära, moraliska och inte minst ekonomiska faktorer. Klimatkrisen kräver brådskande insatser! Händelser i Europa ökar också motståndet för att använda fossila energikällor. Konstant stigande elpriser gör plånböcker tunnare…

Sanningen är att enbart solpaneler kan inte täcka vårt totala enegibehov, men det är en stort bidrag i helheten!

 

För dig som fortfarande tvekar, har vi samlat några argument:

  • Solceller är ett av dem mest skonsamma sätten att producera el (solenergi).
  • Ja, det är färre soltimmar i Sverige än i sydligaste länder. Men det är tillräckligt för att täcka en stor del av det dagliga användandet av el och därmed minska kostnaden för elnätsförbrukningen (minst en tredjedel på årsbasis).
  • På vintern är produktionen av solenergi mindre, men inte inget! Och under sommaren blir den mer, eventuellt överskott kan säljas till elnätet.
  • Enklast att skaffa solceller om man har ett eget tak att bestämma över. Men även du som bor i flerbostadshus kan påverka!
  • Solpaneler har blivit kraftfullare under de senaste åren, medan inköpspriset har blivit billigare och fortsätter att sjunka. Den positiva prisutvecklingen kan relateras bland annat till produktionsutveckling och främjande förändringar i regelverk och stödsystem (gröna bidraget medger skatteavdrag på 15% av totalkostnaden).

 

Det är inte längre en fråga om det är lönsamt för dig att investera i solel. Det är en fråga om när du ska göra det!

Därför lägger vi i dagsläget ökat fokus på våra solcellsinstallationer (solel). Vi har förstärkt våra avdelningar för privatkunder respektive flerbostadshus/företag med flera nya och kompetenta medarbetare och vi fortsätter att kontinuerligt förbättra vår service.

Hos NEWEL kan du känna dig trygg!

 


Kontakta oss för en öppen dialog via vår intresseanmälan.
Du är också välkommen att höra av dig till våra projektörer direkt.