Taggarkiv: klimatsmart

Ansökan till Klimatklivet öppnar igen (2019)

Klimatklivet är tillbaka

Den 18 juni 2019 beslutade Riksdagen att fortsätta stödja klimatsmarta investeringar genom investeringsstödet Klimatklivet. Det totala anslaget för Kimatklivet under 2019 blir 1,5 miljarder kronor.

Naturvårdsverket planerar två ansökningsomgångar för ansökan, den första i augusti och en troligtvis i oktober. Slutliga datum meddelas senare. Delar av stödet kommer att förändras jämfört med tidigare och återspeglas i nya förordningar samt i vägledning från Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Naturvårdsverket rekommenderar: ”Potentiella sökande kan gärna förbereda för nya ansökningar redan nu utifrån de regler som hittills gällt. Flera av de underlag och beräkningsverktyg som använts tidigare kommer i huvudsak att vara tillämpliga även om Klimatklivet förändras.”

Investeringsstödet Klimatklivet gäller koldioxid reducerande åtgärder, bland annat elbilsladdning, som NEWEL är experter på. Sedan 2016 har vi projekterat och installerat över 2000 laddpunkter hos bostadsrättsföreningar, kontor, hotell, företag och privatpersoner.

NEWEL har också hjälpt många bostadsrättsföreningar och företag att skriva deras Klimatklivet ansökan, som har blivit beviljade. Hör av er till oss, så hjälper vi till med er också. Vi kan även besöka er för att kartlägga om det finns behov av ytterligare åtgärder som kan omfattas av investeringsstödet. Vi sköter gärna projektering och installation också för er, som har ordnat bidrag från Klimatklivet på egen hand. Kontakta oss för en konsultation.

Ni kan direktboka hjälp med Klimatklivet ansökan via vårt  webbformulär.

Har ni frågor inför beslutet? Skicka gärna ett mail till info@newel.se.

 

Fakta
Logotyp Naturvårdsverket

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som har en hög klimatnytta. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

 

Newel stödjer Hammarby Sjöstad för klimatsmarta åtgärder

Electricity ska, tillsammans med Sjöstadsföreningen och Newel AB utforma ett strategiskt och inriktat samarbete med syfte att engagera bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad som ännu inte har påbörjat implementering av åtgärder som leder till en fossilfri stad.

Som ett inledande steg startar vi en studiecirkel med syfte att förmedla kunskap kring Klimatklivet och stödja föreningarna i processen från beslut om miljöfrämjande installationer till ansökan om investeringsstöd och praktiska åtgärder. Information och presentation om arbetsgången ges under uppstartsmötet i mitten av april. – säger Tomas Hagman (VD, Newel AB).

Fakta om Sjöstadsföreningen:

Sjöstadsföreningen är en ideell förening, Bildad 2003, med uppgift att tillvarata de boendes intressen i Sjöstaden. Föreningen består av 50 bostadsrättsföreningar och två SKB-kvarter med ca 10 000 boende. Föreningen arbetar med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor och med att utveckla Hammarby Sjöstad till en hållbar stad inom projektet HS2020, som syftar till att stärka brf-styrelserna i arbetet på att förbättra energieffektiviteten, sänka energiförbrukningen i alla byggnader.

Mer om projektet HS2020

Hemsida: http://sjostadsforeningen.se

Fakta om Electricity:

Electricity Innovation är en medborgardriven innovationsplattform och ekonomisk förening i samarbete med näringsliv och forskningsorganisationer med ambition att positionera Hammarby Sjöstad som ledande och pådrivande i missionen att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilfri stad 2040. Mottot är ”att förnya en ny stad”. Verksamheten grundar sig i Sjöstadsförenigens projekt HS2020.

Hemsida: www.electricitystockholm.se