Väletablerad, stabil verksamhet med växtkraft

NEWEL är ett relativt ungt företag. Men tack vare en driven och framåtblickande ledning och stort engagemang hos personalen har verksamheten vuxit sig stark och står på en stabil grund. Det innebär trygghet för våra kunder.

”NEWEL har inga färdiga ‘paketlösningar’. Vi gör alltid noggranna studier på kundernas förutsättningar och önskemål. Vi kan tekniken och kunden kan sin fastighet – tillsammans hittar vi den bästa lösningen. Allteftersom intresset för klimatsmarta installationer ökar, utökar vi också vår verksamhet och stärker vår kunskapsbas på flera olika sätt. Vid slutet av 2020 flyttade vi till större lokaler i Sköndal, med gott om utrymme för både kontorslokaler och ett väl tilltaget lokalt lager. Med ett konstant ökande intresse för våra tjänster, kan vi erbjuda jobb för många fler medarbetare! I den processen får Martin Röising en betydande roll med sin positiva attityd och drivna personlighet. Martin har tillträtt som Vice VD strax innan årsskiftet och har snabbt etablerat sig som resurs i ledningen och är en stor tillgång för personalen. Även många av våra kunder har hunnit träffa honom – som projektör ute på fältet!” – säger Tomas Hagman, VD NEWEL.

”Det är mycket inspirerande att få vara del i en nytänkande och spännande verksamhet. Det händer hela tiden nya saker inom våra verksamhetsområden Solenergi, IMD, Elbilsladdning, LED-belysning och energioptimering. Mitt syfte är att underlätta för vår organisation att nå de uppsatta verksamhetsmålen, vara ett bra stöd för personalen och inte minst en resurs för våra kunder. För att få bra insyn och förståelse, måste man vara ute i verksamheten och aktivt delta i olika processer. Samtidigt bör man kunna ha ett brett perspektiv och ha mod att förändra. Det ger ett balanserat samspel mellan verksamhetsmål och resurser.” – menar Martin Röising, Vice VD, NEWEL.

”Sedan årsskiftet har vi utökat alla våra arbetsteam – administration, försäljning, support och installation – med flera nyanställda. Senaste tillskotten är Ivan Åminne Vigil, Daniel Westman, Panagioti Kollias (Panos), Jennie Bäckström, Elizabeth Brage (Ellie), Mehari Reda och Fakrul Ahamed. En växande personalbas innebär större arbetskapacitet, men också mer specialiserade arbetsfunktioner, vilket våra kunder märker av i form av smidigare och snabbare service. Utmaningen är att ständigt fylla på med nya medarbetare, som är engagerade och nyfikna på den spännande bransch vi arbetar i.”

Martin fortsätter: ”Vårt moderbolag Nava Group AB driver även Yrkeshögskolan EEoT. Genom att ta emot studerande från utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem på LIA (Lärande i Arbete) under flera veckor, träffar vi många nya spännande kandidater. Sara är vår ‘praktikant’, men egentligen är hon, efter två års heltidsstudier i ämnet, redan nu expert inom energioptimering!”

”Jag kommer att lägga stor vikt vid att undersöka den senaste tekniken inom våra verksamhetsområden och se hur de kan bidra till nya effektivisera lösningar hos våra kunder.” – säger Martin. ”Vi ska fortsätta att vara fantastiska.” – tillägger han med sitt, bland personalen redan välkända, mantra.


Se vilka arbetsroller våra nyanställda har:
https://newel.se/kontakt/


Om ni är intresserade av att ta emot praktikanter från utbildningen
Optimering av Hållbara Energisystem, läs informationen här.