Smart elmätare

Smarta elmätare förenklar etablering av elbilsladdning & mikroproduktion av el

I november 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder. Sedan dess har Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, definierat kraven som syftar till att ge bättre förutsättningar för användaren att följa förbrukning av el och agera aktivt för minskad energiförbrukning och kostnader, samt möjliggöra en ökad och billigare etablering av mikroproduktion.

Det är en omfattande satsning som innebär att, innan 2025, ska ca fem miljoner elmätare i Sverige bytas ut mot nästa generationens smarta elmätare. Det för oss ett steg närmare till smarta elnät och en IoT-värld. Vare sig du bor i villa eller i lägenhet har kanske redan fått meddelande från ditt/ert elnätsföretag.

De nya elmätarna gör det också enklare för dig som kund att skaffa ”grön teknik”, t.ex. elbilsladdning och solceller, men också för oss på NEWEL att installera dem. De erbjuder ett gränssnitt som erbjuder kunden kontinuerlig up-to-date information om mätuppgifterna och därmed ökad insyn i förbrukning. De ska också stödja kontroll över driften på distans för elnätföretagen, t.ex. till och frånkoppling, att avläsa mättada och elvabrott, uppgradera och ändra inställningar. Allt detta effektiviserar hanteringsprocesser och genererar lägre och mer exakta avgifter, t.ex. färre platsbesök, avbrottsersättning, omställning vid flytt.

En ”knuff i rätt riktning” för dig som bor i villa

Som sagt, de smarta elmätarna erbjuder bättre förutsättningar för installation av grön teknik och gör även installationsprocessen enklare, smidigare och mer konstandseffektiv. De som utför installationen, t.ex. vi på NEWEL, kan utnyttja det avancerade kommunikationsgränssnittet för att ansluta laddboxar med dynamisk lastbalansering, vilket innebär att laddning av din bil anpassas till den övriga elförbrukningen i hushållet. Likväl blir integreringen av egenproducerad el från solceller smidigare och du kommer att kunna ”förvalta” din produktion på ett effektivare sätt.

Men om man bor i en bostadsrätt…?

Energiomställningen underlättas naturligtvis även för bostadsrättsföreningar. Många väljer dock att ta ett större kliv in i framtiden genom att introducera IMD El i sina fastigheter. Om föreningen väljer den vägen, behöver inte elmätarna bytas av elnätsföretaget, eftersom Individuell Mätning och Debitering av el medför en annan typ av debiteringslösning på lägenhetsnivå. Vilka fördelar MD ger, kan du läsa om här (länk till sidan IMD).

 

Tycker du att ovanstående låter spännande? Har du frågor? Ta kontakt med oss!

 

Intressanta länkar

Energimarknadsinspektionen: Funktionskrav elmätare

Top three trends in smart metering 2021

Smart electricity meters for the intelligent grid

Emerging market countries will deploy 148 million smart meters over the next five years