Hammarby Sjöstad

NEWEL stödjer Hammarby Sjöstad för klimatsmarta åtgärder

Electricity ska, tillsammans med Sjöstadsföreningen och Newel AB utforma ett strategiskt och inriktat samarbete med syfte att engagera bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad som ännu inte har påbörjat implementering av åtgärder som leder till en fossilfri stad.

Som ett inledande steg startar vi en studiecirkel med syfte att förmedla kunskap kring Klimatklivet och stödja föreningarna i processen från beslut om miljöfrämjande installationer till ansökan om investeringsstöd och praktiska åtgärder. Information och presentation om arbetsgången ges under uppstartsmötet i mitten av april. – säger Tomas Hagman (VD, Newel AB).

Fakta om Sjöstadsföreningen:

Sjöstadsföreningen är en ideell förening, Bildad 2003, med uppgift att tillvarata de boendes intressen i Sjöstaden. Föreningen består av 50 bostadsrättsföreningar och två SKB-kvarter med ca 10 000 boende. Föreningen arbetar med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor och med att utveckla Hammarby Sjöstad till en hållbar stad inom projektet HS2020, som syftar till att stärka brf-styrelserna i arbetet på att förbättra energieffektiviteten, sänka energiförbrukningen i alla byggnader.

Mer om projektet HS2020

Hemsida: http://sjostadsforeningen.se

Fakta om Electricity:

Electricity Innovation är en medborgardriven innovationsplattform och ekonomisk förening i samarbete med näringsliv och forskningsorganisationer med ambition att positionera Hammarby Sjöstad som ledande och pådrivande i missionen att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilfri stad 2040. Mottot är ”att förnya en ny stad”. Verksamheten grundar sig i Sjöstadsförenigens projekt HS2020.

Hemsida: www.electricitystockholm.se