Inlägg av NEWEL

Bonus Malus-system

 beslutades av Regeringen och Riksdagen. Bonus: bilar med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km premieras med maximalt 60 000 kr (t.ex. elbilar och elhybrider). Malus: förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli 2018.

Rödklintens Samfällighetsförening i Södra Hässelby Villastad

NEWEL har installerat elbilsladdning och uppdaterat gamla armaturer till LED-belysning hos Rödklintens Samfällighetsförening i Södra Hässelby. Anders Gustafsson som, under sin tid som ordförande för Rödklintens Samfällighet, varit eldsjälen bakom projektet delar generöst med sig sina erfarenheter.

Fastighet 2018 bjöd på en gemytlig atmosfär

NEWEL, tillsammans med partner Charge Amps deltog på mässan Fastighet 2018. Tomas Hagman (VD, Nava Group och NEWEL), Erik Menckel (CCO, ChargeAmps) och Pontus Frohde (CEO, ChargeAmps) erbjöd att dela med sig kunskap om elbilsladdning. I den gemytliga atmosfären knöts flera nya bekantskaper …

Brf Bällstabacken, Fredfors Samfällighet i Bromma

Newel har hjälpt bostadsrättsföreningen Bällstabacken i Bromma med Klimatklivet ansökan som nu blivit beviljad. Enligt vår tidigare projektering kommer vi att anpassa 18 parkeringsplatser för elbilar, varav 10 laddstolpar på utomhusplatser och 8 laddboxar inomhus i varmgarage. Installationen utför vi under sommaren.

Brf Stadsparken Silverdal i Sollentuna

Newel har hjälpt bostadsrättsföreningen Stadsparken Silverdal i Sollentuna med Klimatklivet ansökan som nu blivit beviljad. Enligt vår tidigare projektering ska vi installera 28 laddboxar utomhus fördelat på tre parkeringsområden i anslutning till radhusen.

”Fixa laddplats”

är ett projekt startat av Energi & klimatrådgivningen och finansierat av Klimatklivet genom Naturvårdsverket, energi- och klimatrådgivningen och de deltagande kommunerna. Totalt medverkar följande 27 kommuner i Stockholms län och Håbo kommun. Här hittar du guider, mallar, vägledningar, filmer och information om seminarier.

Stora Kvarnens Samfällighet i Nacka

Newel har nyligen installerat 30 elbilsladdning i garaget för Stora Kvarnens Samfällighet i Nacka. Vi ställde några frågor till Åke Örtqvist, styrelsemedlem i Stora Kvarnens Samfällighetsförening och ordförande i Brf Silo III.

Solceller och laddboxar – Event av SEOM med partners

SEOM, i samarbete med partners NEWEL och Svea Solar, bjuder in till vårträff om solceller, solenergi och laddboxar. Eventet äger rum  tisdagen den 24 april 17:30 i SEOMs lokaler på Knista Gårdsväg 12. Alla intresserade är välkomna. Mer information finns på…

Välkommen Micke Pantsari som installationsansvarig på Newel

Newel teamet välkomnar Mikael Pantsari, auktoriserad elektriker (ABL) som har arbetat i branschen i många år. Mikael ska ha arbetsrollen installationsansvarig och ska hjälpa till med att stötta teamledarna när det gäller projektuppstart, materialval och genomförande på plats. Micke fyller 50 i år och är bosatt i Södertälje.