Världen behöver bli fossilfri. Beslut är tagna och det bygger på att vi minskat energiuttaget och eliminerar CO2 utsläpp. Många komponenter som elbilar, solceller, LED-belysning, smarta regler- och styrfunktioner m.m. finns redan idag. Dessa och många andra komponenter måste kunna installeras och fungera i verkliga, inte alltid helt moderna, miljöer och sammanhang. Läs mer.. 

"There is no planet B"

- Barack Obama