Helhetsleverantör
för grön elteknik och
energieffektiviserande
lösningar

Bild med modernt, vitt flerbostadshus som avser illustrera bostadsrättförening som vill skaffa grön elteknik. NEWEL installerar grön elteknik för brf, samfälligheter och företag. Elbilsladdning, solpaneler, batterilager för solel, IMD-el, smart styrning och tillhörande effektiviserande åtgärder för klimatsmart elförsörjning.