Taggarkiv: Sjöstadsföreningen

Energi-, Ladda- och Odla Hemma i Sjöstadsföreningen

Notera: Du visar nu ett event som har redan ägt rum.

Den 8 oktober anordnar Sjöstadsföreningen och Elektricity ett informationsmöte om Energi-, Ladda- och Odla Hemma.

Sjöstadsföreningen är framstående när det gäller att inspirera sina medlemmar för att successivt ta del av miljömålen som bidrar till en grönare planet. Bostadsrättsföreningarna där har varit bland de första att etablera elbilsladdning, inte minst tack vare Elektricitys exemplariska aktiviteter.

Genom detta möte vill Elektricity och Sjöstadsföreningen sprida kunskap till sina bostadsrättsföreningar om lönsamma innovationer och ”gröna” system som kan samarbeta med varandra för en optimal energianvändning och kan bl.a. sänka driftkostnader. Därför har de bjudit in flera framstående företag som har stor kunskap om och erbjuder tjänster relaterade till kvällens ämnen.

Självklart kommer NEWEL att medverka. NEWEL har redan hjälpt flera av Sjöstades föreningar med att etablera elbilsladdning och kommer nu att berätta hur vi kan hjälpa ännu fler medlemsföreningar på det området. NEWEL kommer också att informera om möjligheterna som energioptimerande åtgärder erbjuder och hur vi kan underlätta bostadsrättsföreningarna att ta steget till energieffektiviserande åtgärder på ett säkert och lönsamt sätt.

 


När och var

Tisdagen den 8 oktober 2019, kl. 19:00 – 20:30
Goto10/Internetstiftelsen, Hammarby Kaj 10D, 5 tr

 

Anmälan: OSA intresse senast den 2 oktober till: erica.eriksson@electricitystockholm.se. Lägg till hur många som kommer från varje förening, vad ni heter och vad era ansvarsområden är; energi, hemmaladdning eller odling. Lägg gärna till om ni har matallergier.

 


Anordnas av:
Sjöstadsföreningen logotyp Elektricity logotyp

Newel stödjer Hammarby Sjöstad för klimatsmarta åtgärder

Electricity ska, tillsammans med Sjöstadsföreningen och Newel AB utforma ett strategiskt och inriktat samarbete med syfte att engagera bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad som ännu inte har påbörjat implementering av åtgärder som leder till en fossilfri stad.

Som ett inledande steg startar vi en studiecirkel med syfte att förmedla kunskap kring Klimatklivet och stödja föreningarna i processen från beslut om miljöfrämjande installationer till ansökan om investeringsstöd och praktiska åtgärder. Information och presentation om arbetsgången ges under uppstartsmötet i mitten av april. – säger Tomas Hagman (VD, Newel AB).

Fakta om Sjöstadsföreningen:

Sjöstadsföreningen är en ideell förening, Bildad 2003, med uppgift att tillvarata de boendes intressen i Sjöstaden. Föreningen består av 50 bostadsrättsföreningar och två SKB-kvarter med ca 10 000 boende. Föreningen arbetar med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor och med att utveckla Hammarby Sjöstad till en hållbar stad inom projektet HS2020, som syftar till att stärka brf-styrelserna i arbetet på att förbättra energieffektiviteten, sänka energiförbrukningen i alla byggnader.

Mer om projektet HS2020

Hemsida: http://sjostadsforeningen.se

Fakta om Electricity:

Electricity Innovation är en medborgardriven innovationsplattform och ekonomisk förening i samarbete med näringsliv och forskningsorganisationer med ambition att positionera Hammarby Sjöstad som ledande och pådrivande i missionen att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilfri stad 2040. Mottot är ”att förnya en ny stad”. Verksamheten grundar sig i Sjöstadsförenigens projekt HS2020.

Hemsida: www.electricitystockholm.se