Utfasningen av halogenbelysning

pågår för fullt. I september 2018 kommer de flesta vanliga halogenljuskällor att försvinna. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv från EU med målet att sänka energiförbrukningen med 20 procent till år 2020. De nya krav som ställs gör att vissa produkter kommer försvinna från marknaden. Halogenbelysning är en sådan produktgrupp som fasas ut stegvis och ersätts med LED.