Bonus Malus-system

 beslutades av Regeringen och Riksdagen. Bonus: bilar med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km premieras med maximalt 60 000 kr (t.ex. elbilar och elhybrider). Malus: förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli 2018.