Små nyhetspuffar som leder till en extern sida med nyttig information.

Utfasningen av halogenbelysning

pågår för fullt. I september 2018 kommer de flesta vanliga halogenljuskällor att försvinna. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv från EU med målet att sänka energiförbrukningen med 20 procent till år 2020. De nya krav som ställs gör att vissa produkter kommer försvinna från marknaden. Halogenbelysning är en sådan produktgrupp som fasas ut stegvis och ersätts med LED.

Svenska soltakpannor

Takpannor med integrerade solceller finns redan utvecklade av svenska företag. Soltech Energy lanserade sin nya takpanna Soltech Shingel i våras. Den består av ett lager tunnfilmssolceller som är täckt av laminerade glasskivor och omges av en metallram.

Tesla Solar Roof

Tak som producerar solel, men ser ut som ett vanligt tak. Genom att blanda takpanna och soltakpanna, blir solcellsanläggningen osynlig. Soltakpannan är gjord av härdat glas, som är tre gånger så starka som vanliga takpannor.

Energieffektivisera hemma

Hur väljer du rätt lampa? Vad ska du tänka på vid elektronikinköp? Vilka stöd finns för energieffektivisering i bostadsrättsföreningar? Energimyndigheten vägleder dig när du ska energieffektivisera hemma, antingen i villa eller i lägenhet.

Energieffektivisera organisation

Information av Energimyndigheten för dem som vill, ska eller måste energieffektivisera en organisation: ekonomiska stöd och metodstöd, inköp av produkter, vägledning och hjälp, lag och krav, utbildning, mervärden av energieffektivisering inom offentlig sektor etc.

Bonus Malus-system

 beslutades av Regeringen och Riksdagen. Bonus: bilar med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km premieras med maximalt 60 000 kr (t.ex. elbilar och elhybrider). Malus: förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli 2018.

”Fixa laddplats”

är ett projekt startat av Energi & klimatrådgivningen och finansierat av Klimatklivet genom Naturvårdsverket, energi- och klimatrådgivningen och de deltagande kommunerna. Totalt medverkar följande 27 kommuner i Stockholms län och Håbo kommun. Här hittar du guider, mallar, vägledningar, filmer och information om seminarier.

Charge Amps i ny strategisk affär med Skellefteå Kraft

Charge Amps är ett svenskt tillväxtbolag med fokus på innovativa laddstationer (HALO Wallbox), laddkablar och erbjuder molntjänst där användaren får tillgång till förbrukningshistorik, debiteringsunderlag och kan styra sin, eller andras, laddning. I mars har Skellefteå Kraft, som är mycket engagerade i elbilsladdning och solenergi, har anslutit sig som ny delägare.

Stöd för installation av elbilsladdare

Energimyndigheten listar olika ekonomiskt stöd för att uppföra en laddstation. För privatpersoner erbjuds ROT-avdrag för installation och Naturvårdsverkets bidrag för elbil, laddhybridbil samt elfordon exempelvis elcykel, elmoped och elmotorcykel. För företag, bostadsrättsföreningar, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting erbjuds det statliga stödet Klimatklivet, Trafikverkets stöd TEN-T-finansiering och Stadsmiljöavtalet.

Guide om elbilsladdning

Nyttig och snygg guide om elbilsladdning generellt, framtagen av Power Circle med finansiering från Energimyndigheten. På elmobility.se finns också separata guider för privatpersoner, fastighetsägare, kommersiell verksamhet, offentlig verksamhet och bostadsrättsföreningar som vill installera laddstationer.

Publik laddinfrastruktur databas

Laddinfra är Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur som erbjuder marknaden möjlighet för att utveckla tjänster som presenterar den insamlade och lagrade informationen för elbilsanvändare genom kartor, appar, statistik och navigationssystem.
Webbaserade kartor och mobilappar.

65 nya projekt i länet får pengar för klimatinvesteringar

Miljonregnet fortsätter för åtgärder med stor klimatnytta i Stockholms län. I den senaste fördelningsomgången av Klimatklivet får 65 projekt från Stockholms län dela på närmare 44 miljoner kronor.